banner image
HİZMETLER

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

İş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerde yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Mobil tarama araçlarıyla işletmelerde yerinde tetkik ve tarama hizmetleri verilmektedir.

 • Akciğer Grafisi
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Portör Muayenesi
 • Aşılar
 • Laboratuvar hizmetleri
  • İşe giriş
  • Kan
  • İdrar
  • Hormon
  • Eliza
  • Alerji ve diğer numune tahlilleri
  • Check-up
  • Kanda ağır metal
  • Periyodik vb. tetkikleri gerçekleştirilmektedir.