banner image
HİZMETLER

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

İşyeri hekimliği hizmetleri kapsamında; öncelikle işyeri sahasındaki sağlığı olumsuz etkileyen risklerinin tespiti ve bertarafı başta olmak üzere, Poliklinik Hizmetleri veya Hastanın sağlık müdahalelerini (muayene, tahlil, tedavi, gözlem, enjeksiyon, pansuman, aşılama, tıbbi uygunluk raporları vb.) olabildiği ölçüde, iş yeri revir ortamlarında karşılamayı amaçlamaktadır.

Belirli periyotlarda sağlık tetkiklerinin ve raporlarının ele alınması zorunludur. Uzman doktorlarımız ve sağlık personelimiz ile tüm sağlık taramaları ve kontrolleri işyerinde gerçekleştirilmektedir. AĞAHAN OSGB Sağlık Birimi çalışan personelinizin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini gerçekleştirilip, tarafınıza Sağlık Raporları sunmaktadır.