banner image
HİZMETLER

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETLERİ

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETLERİ

Diğer Sağlık Personeli görevlendirilmesi özellikle çok tehlikeli sınıftan sayılan işletmeler için oldukça önemlidir. On ve daha fazla personeli bulunan iş yerlerinde yasalarca dsp hizmeti zorunlu kılınmıştır.

Diğer Sağlık Personelleri, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal prosedür doğrultusunda planının yapılması, değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesi noktasındaki iş ve sorumlulukları işyeri hekimi ile birlikte ve onların denetiminde sağlar. Yaptıkları işlerle ilgili verileri toplayıp ve gerekli kayıtları tutarlar. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışırlar. Çalışanların sağlık eğitiminde görev alırlar. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışırlar.