banner image
HİZMETLER

İŞ YERİ RİSK ANALİZLERİ

İŞ YERİ RİSK ANALİZLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 10. maddesi gereği işveren; iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalarını yapmak zorundadır. İş yerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve control tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalardır. Risk değerlendirmesi işletmelerin iş kazası ve meslek hastalığına sebebiyet verecek tehlikelerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasını sağladığı için büyük bir önemi vardır. Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmektedir.

Ağahan OSGB; tecrübeli uzman personeli ile işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları başta olmak üzere, işletme kayıplarının önüne geçmek amacıyla “tehlike ve risk değerlendirmesi” yaparak çalışmalarını işletmelerin sağlık ve güvenlik açısından uygun hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.