banner image
HİZMETLER

ACİL DURUM PLANLARI

ACİL DURUM PLANLARI

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması ve dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biride Acil Durum Planları hazırlamaktır. Amaç işyerlerinde oluşabilecek yangın sel deprem gibi doğal afetlerle beraber, terör saldırısı, sabotaj benzeri hasar ve zararlara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve bu konuda hem işverenin hem çalışanların profesyonel anlamda bilinçlendirilmesidir.

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

İşletmenizin doğal afet, yangın ve diğer acil durumlara karşı hazırlıklı olması hem can hem de mal kaybının engellenmesi adına önem arz etmektedir. AĞAHAN OSGB; mevzuata uygun olarak işletmelere özel Acil Durum Eylem Planlamaları oluşturmaktadır. AĞAHAN OSGB ; donanımlı mühendis kadrosuyla acil durum krokileri de hazırlamaktadır.